Artist x Artist: John Darnielle ng Mountain Goats at Bully

Nakahanap ang pinakabagong edisyon ng Artist x Artist ng dalawang bagong collaborator mula sa Mountain Goats at Bully na nagpapatuloy sa kanilang malikhaing pag-uusap.