Nagsalita ang Bluegrass Heavyweight Gary Brewer Tungkol sa Pagtuturo sa Mga Bata na Maglaro ng Musika

Si Gary Brewer, spawn of spawn of spawn of seminal Kentucky bluegrassers, ay nakipag-usap sa SPIN IMPACT tungkol sa pagpapalaganap ng mga buto ng sikat na Appalachian sound